Всеобщо мнение е, че илюзионистите си служат най-умело с манипулацията. Няма как и човек да не се запита, когато вижда невероятните им фокуси, дали не лъжат. В деня на шегата илюзионистите казват, че имат професионален празник и лъжата не им чужда.